Knjiga „25 GODINA FUDBALA – IDEMO DALjE“ autora Jovice Stevića posvećena je jubileju 25 godina igranja fudbala, rekreacije i druženja koje su osnovao, organizovao i uspešno vodio Siniša Ninković. Ova knjiga je otrgla od zaborava sva dešavanja u proteklih 25 godina, od samog početka igranja, kada je u jesen, 29. novembra 1991. godine, na ideju i inicijativu Ninković Siniše, profesora fiskulture iz Laćarka, tada zamenika direktora PSC “Pinki” i uz saglasnost Danila Krtinića-Krce, tada direktora PSC “Pinki” krenulo se sa igranjem fubala, rekreacijom, druženjem i okupljanjem uglednih privrednika i građana Sremske Mitrovice.

Kroz ovu rekraciju i druženje u proteklih 26 godina prošlo je preko 80 članova. O svakom članu napisana je biografija sa fotografijom. Kroz reportaže sa putovanje i gostovanja, izveštaje sa turnira, zapisnike sa utakmica, kroz pesmu, sećanje, anegdote i uspomene, hronološki i slikovito je opisano kako je živela, radila i stasavala ova grupa zaljubljenika u fudbal i druženje, okupljena oko Siniše Ninkovića.

Autror knjige je Dipl. Ing. Jovica Stević, koji je i sam učesnik fudbala i rekreacije. Ova knjiga je pisana sa puno ljubavi, truda i angažovanja. Knjiga je štampana u koloru, formata A4, ima 220 strana, ilustrovana je sa 300 fotografija.

CENA KNjIGE JE 2500 dinara. (kontakt za nabavku knjige 064 20 64 825)

Ostavite odgovor