Prva liga u bovlingu. Rezultati 14. kola: Žabac (Beograd) – Metalac (Šimanovci) 14:2 (4187:3690), Fortuna (Novi Sad) – Timsoft (Beograd) 13:3 (4419:4020), Bovlingstons (Sombor) – Krupari (Bačko Dušanovo) 13:3 (4267:3723) i Zemun – Babulj Kendi (Beograd) 6:10 (4273:4385). Slobodan je bio Inel (Beograd).

Tabela: Fortuna (182,763) 20, Žabac (178,112) 18, Zemun (181,772), Babulj Kendi (175,704) 14, Bovlingstons (174,987) 14, Krupari (174,111) 12, Metalac (176,256) 8, Timsoft (172,291) i Inel (169,822) po 6 bodova.

Žabac – Metalac 14:2
(4187:3690)

Prvi set: 2:0 (696:602); Orfej Haliti – Petrislav Kanazir 200:172, Srba Mirić – Branko Đurić 214:177, Strahinja Milinić – Vasilije Đurić 148:131 i Miladin Dabetić – Aljoša Dražić 134:122.
Drugi set: 2:0 (745:599); Strahinja Milinić – Aljoša Dražić 186:165, Miladin Dabetić – Vasilije Đurić 142:145, Orfej Haliti – Branko Đurić 246:152 i Srba Mirić – Petrislav Kanazir 171:137. Ukupno: 4:0 (1441:1201).
Treći set: 1:1 (669:642); Miladin Dabetić – Branko Đurić 130:153, Strahinja Milinić – Petrislav Kanazir 181:182, Srba Mirić – Aljoša Dražić 176:147 i Orfej Haliti – Vasilije Đurić 182:160. Ukupno: 5:1 (2110:1843).
Četvrti set: 2:0 (714:578); Srba Mirić – Vasilije Đurić 192:143, Orfej Haliti – Aljoša Dražić 171:147, Bratislav Milinić – Petrislav Kanazir 186:161 i Strahinja Milinić – Branko Đurić 165:127. Ukupno: 7:1 (2824:2421).
Peti set: 2:0 (723:641); prvi dubl, 343:322 (Strahinja Milinić 175, Bratislav Milinić 168 – Aljoša Dražić 158, Vasilije Đurić 164); drugi dubl, 380:319 (Orfej Haliti 179, Srba Mirić 201 – Branko Đurić 186, Petrislav Kanazir 159). Ukupno: 9:1 (3547:3062).
Šesti set: 1:1 (640:628); prvi dubl, 297:325 (Strahinja Milinić 159, Bratislav Milinić 138 – Branko Đurić 166, Petrislav Kanazir 159); drugi dubl, 343:303 (Orfej Haliti 151, Srba Mirić 192 – Aljoša Dražić 192, Vasilije Đurić 111). Ukupno: 10:2 (4187:3690). Poeni na pinove: Žabac 4, Metalac 0. Konačan rezultat: 14:2 (4187:3690).
Žabac 4187 (prosek 174,458): Orfej Haliti 1129 (188,166), Srba Mirić 1146(191), Strahinja Milinić 1014 (169), Miladin Dabetić 406 (135,333) i Bratislav Milinić 492 (164).
Metalac 3690 (153,75); Aljoša Dražić 931 (155,166), Vasilije Đurić 854 (142,333), Branko Đurić 935 (155,833) i Petrislav Kanazir 970 (161,666).

Bovlingstons – Krupari 13:3
(4267:3723)

Prvi set: 1:1 (739:640); Predrag Mandić – Nada Pavković 225:165, Marko Minić – Karolj Bece 193:136, Nedeljko Tolić – Norbert Gebleš 169:177 i Slobodan Naumov – Zoltan Dudaš 152:162.
Drugi set: 1:1 (646:616); Nedeljko Tolić – Zoltan Dudaš 156:167, Slobodan Naumov – Norbert Gebleš 159:147, Predrag Mandić – Karolj Bece 184:151 i Marko Minić – Nada Pavković 147:151. Ukupno: 2:2 (1385:1256).
Treći set: 2:0 (677:653); Slobodan Naumov – Karolj Bece 173:167, Oto Imre – Nada Pavković 158:125, Nikola Vučković – Zoltan Dudaš 177:176 i Predrag Norbert Gebleš 169:185. Ukupno: 4:2 (2062:1909)
Četvrti set: 2:0 (691:555); Nikola Vučković – Norbert Gebleš 180:128, Predrag Mandić – Zoltan Dudaš 168:186, Slobodan Naumov – Nada Pavković 171:111 i Oto Imre – Karolj Bece 172:130. Ukupno: 6:2 (2753:2464)
Peti set: 2:0 (776:615); prvi dubl, 402:320 (Nikola Vučković 190, Predrag Mandić 212 – Zoltan Dudaš 183, Norbert Gebleš 137); drugi dubl, 374:295 (Oto Imre 203, Nedeljko Tolić 171 – Nada Pavković 182, Karolj Bece 113). Ukupno: 8:2 (3529:3079)
Šesti set: 1:1 (738:644); prvi dubl, 390:274 (Nikola Vučković 194, Predrag Mandić 196 – Nada Pavković 140, Karolj Bece 134); drugi dubl, 348:370 (Oto Imre 193, Nedeljko Tolić 155 – Zoltan Dudaš 158, Norbert Gebleš 212).Ukupno: 9:3 (4267:3723). Poeni na pinove: Bovlingstons 4, Krupari 0. Konačan rezultat: 13:3 (4267:3723).

Zemun – Babulj Kendi 6:10
(4273:4385)

Prvi set: 2:0 (727:691); Vladimir Majski – Nenad Macura 192:177, Igor Graovac – Čedo Šaponja 181:161, Miloš Nikolić – Mladen Aćimović 155:193 i Dragan Jontić – Predrag Lukovac 199:160.
Drugu set: 2:0 (726:724); Miloš Nikolić – Predrag Lukovac 192:190, Dragan Jontić – Mladen Aćimović 154:175, Vladimir Majski – Čedo Šaponja 197:190 i Igor Graovac – Nenad Macura 183:169. Ukupno: 4:0 (1453:1415).
Treći set: 0:2 (669:802); Dragan Jontić – Čedo Šaponja 139:209, Miloš Nikolić – Nenad Macura 169:199, Igor Graovac – Predrag Lukovac 160:183 i Vladimir Majski – Mladen Aćimović 201:211. Ukupno: 4:2 (2122:2217).
Četvrti set: 0:2 (710:695); Igor Graovac – Mladen Aćimović 174:181, Vladimir Majski – Predrag Lukovac 218:167, Dragan Jontić – Nenad Macura 136:156 i Miloš Nikolić – Čedo Šaponja 182:191. Ukupno: 4:4 (2832:2912).
Peti set: 1:1 (716:746); prvi dubl, 341:399 (Vladimir Majski 189, Igor Graovac 152 – Predrag Lukovac 202, Mladen Aćimović 197); drugi dubl, 375:347 (Dragan Jontić 184, Miloš Nikolić 191 – Nenad Macura 186, Čedo Šaponja 161). Ukupno: 5:5 (3548:3658).
Šesti set: 1:1 (725:727); prvi dubl, 388:364 (Vladimir Majski 197, Igor Graovac 191 – Nenad Macura 171, Čedo Šaponja 193); drugi dubl, 337:363 (Dragan Jontić 161, Miloš Nikolić 176 – Predrag Lukovac 180, Mladen Aćimović 183). Ukupno: 6:6 (4273:4385). Poeni na pinove: Zemun 0, Babulj Kendi 4. Konačan rezultat: 6:10 (4273:4385).

Fortuna – Timsoft 13:3
(4419:4020)

Prvi set: 2:0 (753:671); Marko Cimeša – Marko Elazar 214:165, Milan Cimeša – Slobodan Kalezić 159:205, Vinko Ilić – Ivana Radovanović 174:162 i Marinko Korda – Nenad Trikić 206:139.
Drugi set: 1:1 (727:698); Vinko Ilić – Nenad Trikić 168:131, Marinko Korda – Ivana Radovanović 163:196, Marko Cimeša – Slobodan Kalezić 193:194 i Milan Cimeša – Marko Elazar 203:177. Ukupno: 3:1 (1480:1369).
Treći set: 2:0 (762:595); Marinko Korda – Slobodan Kalezić 165:142, Vinko Ilić – Marko Elazar 187:162, Milan Cimeša – Željko Trikić 199:177 i Marko Cimeša – Ivana Radovanović 211:114. Ukupno: 5:1 (2242:1964).
Četvrti set: 2:0 (754:642); Milan Cimeša – Ivana Radovanović 181:175, Marko Cimeša – Željko Trikić 181:149, Marinko Korda – Marko Elazar 235:192 i Vinko Ilić – Slobodan Kalezić 157:126. Ukupno: 7:1 (2996:2606).
Peti set: 1:1 (646:688); prvi dubl, 309:375 (Marko Cimeša 168, Vinko Ilić 141 – Nenad Trikić 180, Ivana Radovanović 195); drugi dubl, 337:313 (Marinko Korda 172, Milan Cimeša 165 – Željko Trikić 150, Marko Elazar 163). Ukupno: 8:2 (3642:3294)
Šesti set: 1:1 (777:726); prvi dubl, 397:333 (Marko Cimeša 209, Vinko Ilić 188 – Željko Trikić 186, Marko Elazar 147); drugi dubl, 380:393 (Marinko Korda 178, Milan Cimeša 202 – Nenad Trikić 225, Ivana Radovanović 168). Ukupno: 9:3 (4419:4020). Poeni na pinove: Fortuna 4, Timsoft 0. Konačan rezultat: 13:3 (4419:4020).

Author

  • Živko Radivojević je dugogodišnji uspešni saradnik, autor, mnogih pisanih dela na stranicama Sportin.biz-a. Praktično jedan od osnivača ovog web portala. Sa posebnom pažnjom prati sva dešavanja u Sremu, ali i šire. Njegovi tekstovi o boćanju i bowlingu su praktično jedinstveni u Srbiji. Time je njegov doprinos na razvoju ovih sportova nemerljiv.

By Živko Radivojević

Živko Radivojević je dugogodišnji uspešni saradnik, autor, mnogih pisanih dela na stranicama Sportin.biz-a. Praktično jedan od osnivača ovog web portala. Sa posebnom pažnjom prati sva dešavanja u Sremu, ali i šire. Njegovi tekstovi o boćanju i bowlingu su praktično jedinstveni u Srbiji. Time je njegov doprinos na razvoju ovih sportova nemerljiv.

Ostavite odgovor