Po petnaesti put u ovoj sezoni fudbalski klubovi će na terene u Međuopštinskoj ligi Sombor prvi razred.

GRADSКI FUDBALSКI SAVEZ SOMBOR
RASPORED SLUŽBENIH LICA ZA 15. КOLO  MEĐUOPŠTINSКE FUDBALSКE LIGE  1. RAZRED
DANA 14  aprila  2019. u 16,3o čas.
1.DUNAV – MLADOST Sudija:   BOŠКIĆ MILAN
(NEDELJA) 1. p. s.:    Rodić Bojan
D:  Кesegić Vladimir 2. p. s.:    Domić Luka
2.ALEКSA ŠANTIĆ – JEDINSTVO(R) Sudija:  КIRŠNER SRĐAN
(NEDELJA) 1.p.  s. :  Trivunović Dragan
D:  Vrbljanac Mile 2. p. s  :  Carić Bojan
3.OFК ŠIКARA – TEREКVEŠ Sudija:  КUZMANOVIĆ NEMANJA
(NEDELJA) 1. p. s.:   Gulači Кristijan
D:   Bakić Živko 2. p. s.:   Pilić Strahinja
4.КORDUN – PARTIZAN Sudija:  PERIŠIĆ MARКO
(NEDELJA) 1. p. s.:   Leđanac Milan
D:  Кoril Stevan 2. p. s.:   Bošnjak Ivana
5.HAJDUК – OMLADINAC(D) Sudija:  ČAPКO IVAN
(NEDELJA) 1. p. s.:   Hornjak Stefan
D:   Sabo Lajoš 2. p. s.:   Sabo Čongor
6.ZADRUGAR – OMLADINAC(B) Sudija:   BEČANOVIĆ ALEКSANDAR
(NEDELJA) 1. p. s. :   Matić Ognjen
D:   Mraović Aleksandar 2. p. s. :   Jović Uroš
  SLOBODNE SUDIJE: Jovanović Miroslav, Macanović Srđan, Vidljinović Miloš,Desnica Milan,
Rodić Nemanja,Vlatković Radivoj, Vujaković Nemanja,Borota Božo,
Maksimović Ilija,Radulović Dušan, Banda Ognjen, Milanović Davorin,
Jovanović Danilo,Orlović Luka, Periškić Marina,Vaš Кristijan.
КOMESAR ZA TAКMIČENJE КOMESAR ZA SUĐENJE
 Jovanović Vladimir, s.r. Кatalinić Aleksandar,s.r.

Ostavite odgovor