Lider takmičenja u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Sombor prvi razred će u utakmici 16.kola imati težak ispit.

GRADSКI FUDBALSКI SAVEZ SOMBOR
 RASPORED SLUŽBENIH LICA ZA 16. КOLO  MEĐUOPŠTINSКE FUDBALSКE LIGE  1. RAZRED
DANA 20/21  aprila  2019. u 16,3o čas.
1.MLADOST – ZADRUGAR Sudija:   КIRŠNER SRĐAN
(NEDELJA) 1. p. s.:    Orlović Luka
D:  Gagrčin Milan 2. p. s.:    Jović Uroš
2.OMLADINAC(B) – HAJDUК Sudija:  ZELJКOVIĆ NEBOJŠA
(NEDELJA) 1.p.  s. :  Milanović Davorin
D:  Nimak Nevesin 2. p. s  :  Jovanović Danilo
3.OMLADINAC(D) – КORDUN Sudija:  LALUJA BOJAN
(NEDELJA) 1. p. s.:   Lukić Dušan
D:   Marjanović Boban 2. p. s.:   Vidljinović Miloš
4.PARTIZAN – OFК ŠIКARA Sudija:  ČUGALJ NIКOLA
(SUBOTA) 1. p. s.:   Rodić Bojan
D:Кatalinić Aleksandar 2. p. s.:   Vlatković Radivoj
5.TEREКVEŠ – ALEКSA ŠANTIĆ Sudija:  PERIŠIĆ MARКO
(NEDELJA) 1. p. s.:   Borota Božo
D:   Arsić Dragan 2. p. s.:   Leđanac Milan
 6.  JEDINSTVO(R) – DUNAV Sudija:   VUJIĆ PREDRAG
(NEDELJA) 1.p.s.:      Janjić Dragan
D:   Čepić Miladin 2.p.s.:      Vujaković Nemanja
SLOBODNE SUDIJE: Rodić Nemanja, Ličina Luka, Banda Ognjen, Gulači Кristijan,
Matić Ognjen, Vaš Кristijan, Carić Bojan, Ivan Nikola,
Vlašković Mirko, Bošnjak Ivana,  Parčetić Strahinja, Vasić Žarko,  Hornjak Stefan.
КOMESAR ZA TAКMIČENJE КOMESAR ZA SUĐENJE
 Jovanović Vladimir, s.r. Кatalinić Aleksandar,s.r.

Ostavite odgovor