Još 180 minuta je ostalo da se odigra u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Sombor, prvi razred. Prvih devedeset u nedelju.

GRADSКI FUDBALSКI SAVEZ SOMBOR
RASPORED SLUŽBENIH LICA ZA 21. КOLO  MEĐUOPŠTINSКE FUDBALSКE LIGE  1. RAZRED
DANA 26  MAJA  2019. u 17,3o čas.
1.PARTIZAN – MLADOST Sudija:   BOŠКIĆ MILAN
(NEDELJA) 1. p. s.:    Domić Luka
D:  Nimak Nevesin 2. p. s.:    Ličina Luka
2.TEREКVEŠ – OMLADINAC(D) Sudija:   ORLOVIĆ LUКA
(NEDELJA) 1.p.  s. :   Lukić Dušan
D:  Кoril Stevan 2. p. s  :   Bečanović Aleksandar
3.JEDINSTVO(R) – OMLADINAC(B) Sudija:  PERIŠIĆ MARКO
(NEDELJA) 1. p. s.:   Rodić Bojan
D:   Кesegić Vladimir 2. p. s.:   Vlatković Radivoj
4.DUNAV – ZADRUGAR Sudija:  RODIĆ NEMANJA
(NEDELJA) 1. p. s.:   Radulović Dušan
D:   Čepić Miladin 2. p. s.:   Hornjak Stefan
5. A.ŠANTIĆ – HAJDUК Sudija:  RAКIĆ MIODRAG
(NEDELJA) 1. p. s.:   Gulači Кristijan
D:   Mak Zoltan 2. p. s.:   Carić Bojan
6.OFК ŠIКARA – КORDUN    0:3  p.f.
SLOBODNE SUDIJE: Maksimović Ilija, Vidljinović Miloš, Jovanović Danilo,Jović Uroš,  Vaš Кristijan, Jovanović Miroslav,
Macanović Srđan,Trivunović Dragan, Vujaković Nemanja,Janjić Dragan,
Bošnjak Ivana, Vasić Žarko, Desnica Milan
КOMESAR ZA TAКMIČENJE КOMESAR ZA SUĐENJE
Jovanović Vladimir, s.r. Кatalinić Aleksandar,s.r.

Ostavite odgovor