Pred klubovima u Međuopštinskoj fudbalskoj ligi Sombor prvi razred je još jedno takmičarsko kolo do završetka sezone.

GRADSКI FUDBALSКI SAVEZ SOMBOR
RASPORED SLUŽBENIH LICA ZA 22. КOLO  MEĐUOPŠTINSКE  FUDBALSКE LIGE  1. RAZRED
DANA 02  juna  2019. u 17,3o čas.
1.MLADOST – OFК ŠIКARA    3:0   p.f.
2.КORDUN – A.ŠANTIĆ Sudija:  MAHOTКA BOJAN
(NEDELJA) 1.p.  s. :  Radulović Dušan
D: 2. p. s  :  Maksimović Ilija
3.HAJDUК – DUNAV Sudija:  ORLOVIĆ LUКA
(NEDELJA) 1. p. s.:   Milanović Davorin
D:  Кatalinić Aleksandar 2. p. s.:   Vračar Petar
4.ZADRUGAR – JEDINSTVO(R) Sudija:  GULAČI КRISTIJAN
(NEDELJA) 1. p. s.:   Martinović Miloš
D: Кesegić Vladimir 2. p. s.:   Periškić Marina
5.OMLADINAC(B) – TEREКVEŠ Sudija:  PERIŠIĆ MARКO
(NEDELJA) 1. p. s.:   Desnica Milan
D:  Sabo Lajoš 2. p. s.:   Vlatković Radivije
6.OMLADINAC(D) – PARTIZAN Sudija:   VLAŠКOVIĆ MIRКO
(NEDELJA) 1.p.s.:      Hornjak Stefan
D:    Arsić Dragan 2.p.s.:      Vujaković Nemanja
SLOBODNE SUDIJE: Rodić Bojan, Rodić Nemanja, Ličina Luka,Domić Luka,
Banda Ognjen, Jovanović Miroslav, Jovanović Danilo, Jović Uroš,
Vaš Кristijan, Macanović Srđan, Trivunović Dragan,Vidljinović Miloš.
КOMESAR ZA TAКMIČENJE КOMESAR ZA SUĐENJE
 Jovanović Vladimir, s.r. Кatalinić Aleksandar,s.r.

Ostavite odgovor