Seminar sudija Sremske lige i MOL Srem Istok i Zapad održaće se 11.08.2020. godine (utorak) sa početkom u 18:00 časova u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Sve sudije Sremske lige i MOL Srem Istok i Zapad su u obavezi da nose zaštitne maske , da poštuju satnicu iz priloga i da se ne zadržavaju u krugu Sportskog centra bez potrebe, da prilože lekarskoj komisiji na uvid popunjen obrazac za labaratoriju iz priloga ne stariji od 7 dana, da prilože uplatnicu u iznosu od 2.000 dinara na tekući račun PFS Srem broj 325-9500600061101-77 na ime troškova seminara. Za sudije su obezbeđene zaštitne maske i biće podeljene u sportskom centru. Delegati Sremske lige, MOL Srem Istok i Zapad i Кadetsko pionirske lige PFS Srem neće imati seminar za jesenji deo takmičarske 2020/2021 godine.

Ostavite odgovor